Disclaimer

Disclaimer van AppartementenHoofddorp

AppartementenHoofddorp is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenHoofddorp, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenHoofddorp zijn verbonden. AppartementenHoofddorp is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenHoofddorp beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenHoofddorp is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenHoofddorp worden aangeboden. AppartementenHoofddorp garandeert niet dat de op AppartementenHoofddorp aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenHoofddorp garandeert ook niet dat de op AppartementenHoofddorp aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenHoofddorp garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenHoofddorp hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenHoofddorp is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenHoofddorp. U vrijwaart AppartementenHoofddorp voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenHoofddorp.